Seznam certifikovaných lektorů kondičního běhu ČAS

Mgr. Aleš Tvrzník

Dlouholeté zkušenosti  z práce s vrcholovými sportovci využívá i u rekreačních sportovců a začátečníků. Těžištěm jeho práce s rekreačními běžci je efektivní řízení tréninku na základě funkčních vyšetření a pomoc při dosahování jejich nejčastějších cílů (zlepšení kondice, redukce váhy a dosažení optimální běžecké techniky). Je členem Metodické komise Českého atletického svazu a autorem celé řady knih o běhu a mnoha článků v běžeckých časopisech i na webových portálech.


PhDr. David Gerych

Řadu let reprezentoval ČR v různých běžeckých disciplínách. V současnosti působí jako trenér a konzultant rekreačních běžců. Specializuje se na funkční vyšetření, techniku běhu, výživu a poradenství v oblasti vytrvalostních sportů. Je autorem řady článků s problematikou vytrvalostního tréninku a sportovní výživy.


Mgr. Václav Kain

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Intenzivně se věnuje kondičnímu tréninku v oblasti fitness a výživovému poradenství. Specializuje se na redukci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Věnuje se amatérským sportovcům, kteří mají výkonnostní cíle a to především začínajícím i pokročilejším běžcům, kterým pomáhá připravovat se na běžecké závody nebo radí jak správně trénovat, aby si radost a nadšení z běhu dlouhodobě udrželi bez zranění, přetrénování a nemocí.


PhDr. Milena Bučková

Klinická psycholožka s dlouholetou praxí a zkušenostmi s kognitivně behaviorální terapií, ve své práci preferuje i harmonický rozvoj ducha i těla v souladu z řeckým ideálem Kalokagathie. Je ředitelkou Centra zdraví, pohybu a aktivního životního stylu VITAL PRAHA. V oblasti sportovní psychologie se svými klienty řeší často otázky motivace a cílů, a to i u rekreačních běžců tak, aby pro ně byl běh a pohyb vůbec radostí a součástí jejich životního stylu. Sama rekreačně běhá.


Mgr. Marcela Lajnerová

Fyzioterapeutka s praxí s vrcholovými i rekreačními sportovci. Sama se věnovala atletice na vrcholné republikové úrovni. Její velkou předností jsou právě vlastní praktické sportovní zkušenosti v kombinaci s profesí fyzioterapeuta.


Pavel Sirotek

Jako osobní trenér osobitým způsobem propojuje nejrůznější formy pohybu s rehabilitačním cvičením. Pavel je zastáncem cvičení s vahou vlastního těla a s nejrůznějším náčiním a pomůckami. Jako trenér má dlouholetou praxi a zkušenosti se začátečníky i rekreačními běžci, u kterých se zaměřuje na jejich specifické potřeby.


Martina Sprocková

Registrovaná diplomovaná zdravotní sestra s praxí na JIPu a chirurgickém lůžkovém oddělení VFN včetně praxe v oblasti první pomoci.


Bc. Jana Svatošová

Fyzioterapeutka s více než dvacetiletou praxí, momentálně se nejvíce věnuje práci s jednostranně sportujícími dětmi a dále s vrcholovými sportovci v oblasti volejbalu, atletiky, sjezdového lyžování, gymnastiky a dalších sportech. Ve své praxi využívá nejen znalosti v oboru fyzioterapie, ale především své letité zkušenosti z atletiky a to jak závodní, tak i trenérské.