Registrace klubu

O přijetí nového atletického oddílu nebo atletického klubu (dále jen „uchazeč“) za člena ČAS rozhoduje předsednictvo ČAS. Uchazeč musí dodat přihlášku, ve které musí být uvedeno: